01.

Professionaliseren van de leerorganisatie om performance te verbeteren

 • Accreditatie en certificering van academies/cu’s
 • Organisatieadvies en –implementatie L&D
 • Vormgeven academies
 • Ontwerp en invoeren leertrajecten (10 E aanpak)
 • Evaluatie van leertrajecten (10 E aanpak)
 • Procesbegeleiding
 • Projectbegeleiding
02.

Ondersteunen om de leerorganisatie fit-for-the-future te krijgen

 • Strategische analyse L&D in relatie tot de business
 • Ondersteunen MT’s, directieteams, bij het maken van strategische keuzes
 • Optreden als mentor, coach, interimmanager
 • Ontwerpen tailormade leertrajecten
03.

Vergroten van het leervermogen in je organisatie

 • Leergang 10 E aanpak © , 5 dagen, leerlijnontwikkeling 2.0, 6-10 deelnemers
 • In-company workshop 10 E aanpak, 1 dag, maatwerk, 10 – 15 deelnemers
 • Leergang do-it-yourself Action Learning, 1 dag, basis voor alle leerprogramma’s, 10-15 deelnemers
 • (In-company) Workshop tool E aanpak, organisatieselfie van het leerklimaat, 10-12 deelnemers
Geïnteresseerd?

Leervermogen vergroten? Let’s Work!